Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківЩорічна відпустка

Щорічна відпустка

Порядок надання щорічної відпустки.

 Статтею 74 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачено, що громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Порядок надання щорічної відпустки визначено ст. 79 КЗпП та ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР (далі - Закон).

Зазначеними нормами закріплене право працівника на щорічну відпустку повної тривалості у перший рік роботи після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості, а саме:

щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової, служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації і доводиться до відома всіх працівників (бажано під розпис). При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (зразок повідомлення додається). У разі пропуску керівником строку повідомлення у працівника виникає право вимагати перенесення щорічної відпустки (ст. 11 Закону).

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Окремо слід зазначити, що місяць, в якому працівнику буде надано щорічну відпустку за другий або наступні роки роботи не пов’язаний з датою прийому на роботу. Відпустка надається згідно затвердженому графіку. Наприклад, якщо в затвердженому графіку відпусток працівник повинен йти у відпустку в липні, то він повинен йти саме у цій місяць незалежно від того, в якому місяці він був прийнятий на роботу. При складанні графіку відпусток, місяць прийому на роботу також не має значення.

 

 

 

Додаток №1

 

КУ «N-ська міська клінічна лікарня №___»                                            Старшій

                                                                                        медичній сестрі (П.І.Б.)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про надання відпустки

 

дд/мм/рр         м. Запоріжжя                        №______

 

 

Шановна …………..!

 

Відповідно до графіку відпусток працівників КУ «Запорізька міська клінічна лікарня №____» на 2017 рік щорічну основну відпустку тривалістю _____ днів за робочий рік з дд/мм/рр по дд/мм/рр Вам буде надано з дд/мм/рр.

 

 

Керівник кадрової служби                         _____________                     П.І.Б.

 

 

З повідомленням ознайомлена, один примірник отримала

 

Старша медична сестра                              ______________                   П.І.Б.

 

дд/мм/рр