Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківПереведення працівника до іншого закладу охорони здоров'я

ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКА В ІНШИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ  

Переведення працівника в інший заклад (установу) регулюється ч. 1 ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП). Особливістю переведення є те, що працівник припиняє трудові відносини зі своїм роботодавцем і укладає трудовий договір з іншим. Ініціювати переведення може як сам працівник, так і роботодавець.

Роботодавець, що має намір прийняти на роботу працівника з іншого закладу, повинен переконатися в тому, що майбутній працівник має достатній рівень кваліфікації, досвід роботи та підходить за станом здоров’я.

Майбутній роботодавець повинен погодити питання переведення, як з самим працівником, що переводиться, так і з керівником закладу (установи), де працює цей працівник. Будь-якої форми зазначених погоджень законодавством не встановлено, тому воно відбувається в довільній формі, але бажано його оформити письмово. У листі доцільно зазначити строк, у який просять звільнити працівника. Це підтвер­джуватиме зобов’язання стосовно прийняття на роботу працівника в порядку переведення у вказаний в документі термін.

У разі згоди власника закладу, в якому працює працівник, на припинення з останнім трудового договору за пунктом 5 статті 36 КЗпП на підставі переведення працівнику необхідно подати відповідну заяву з проханням звільнити його з роботи. Прийняття на іншу роботу здійснюється теж на підставі відповідної заяви працівника з проханням прийняти на роботу в порядку переведення. Припинення трудового договору і прийняття на роботу мають бути оформлені наказами чи розпорядженнями відповідних власників закладів (установ) про звільнення працівника з попереднього місця роботи та про прийняття його на нове місце роботи в порядку переведення з посиланням на пункт 5 статті 36 КЗпП у погоджений сторонами строк.

У разі відмови надання керівником згоди на звільнення працівника у зв’язку з переведенням за його згодою в інший заклад за пунктом 5 статті 36 КЗпП працівник може звільнитися за власним бажанням відповідно до статті 38 КЗпП та в подальшому працевлаштуватися в інший заклад. Однак, це вже не вважатиметься переведенням в інший заклад.

Слід зазначити, що згідно з частиною п’ятою статті 24 КЗпП особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого закладу за погодженням між керівниками закладів, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору. Випробувальний термін при переведенні також не встановлюється.

Якщо керівник закладу, де працює працівник, надав згоду на звільнення цього працівника у зв’язку з переведенням його в інший заклад, він має передати листа і заяву з відповідною резолюцією до відділу кадрів. Відділ кадрів готує проект наказу про звільнення працівника, візує його та подає на підпис керівникові закладу. Після підписання наказ реєструється і з ним ознайомлюють працівника під розписку.

Відповідно до пункту 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, у разі переведення працівника з одного закладу в інший за погодженням між керівниками закладів у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки на підставі наказу про звільнення працівника записується посилання на погодження: «Звільнено у зв’язку з переведенням на роботу на таке-то підприємство, п. 5 ст. 36 КЗпП України». До особової картки працівника вноситься відповідний запис про дату і причину звільнення (підставу). Працівник ознайомлюється з цим записом, ставить свій підпис і дату. 

Для проведення з працівником остаточного розрахунку копія наказу про звільнення подається до бухгалтерії. Грошова компенсація за не використані працівником дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок закладу, на яке перейшов працівник.

Якщо працівник звільняється до закінчення робочого року, за який він уже отримав відпустку повної тривалості, відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не провадиться (п.2 ст. 22 Закону України «Про відпустки» № 504 від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Відповідно до статей 47 та 116 КЗпП роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку й провести з ним повний розрахунок. Днем звільнення є останній день роботи працівника. Якщо працівник у день звільнення не працював, то належні йому суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

У графі 12 «Дата і підстава видачі працівнику трудової книжки при звільненні» книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П-10, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277) робиться відповідний запис про дату видачі трудової книжки, зазначається номер і дата наказу про звільнення працівника, а в графі 13 «Розписка працівника в отриманні трудової книжки» працівник ставить свій підпис.

Після звільнення працівник має бути прийнятий на роботу в заклад, на яке його запрошено, не пізніше наступного дня після звільнення з попереднього закладу, якщо не було обумовлено іншої дати. Оформлення працівника на роботу в порядку переведення здійснюється шляхом укладення трудового договору.

Для працівника, переведеного на роботу в інший заклад, чинним законодавством передбачені певні пільги щодо надання йому за новим місцем роботи щорічної відпустки. Зокрема, згідно статті 81 КЗпП за бажанням працівника, переведеного на роботу з одного закладу до іншого, який не використав за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержав за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.