Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківНадання додаткової відпустки одинокій матері

Надання додаткової відпустки одинокій матері.

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР передбачається надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства  підгрупи А I групи.

До зазначеної категорії працівників, крім інших, відноситься і одинока мати.

Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. N 9 надано визначення «одинокої матері».

Так, згідно зазначеної Постанови,  одинокою матір'ю слід вважати:

жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері;

вдову;

іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.

В деяких закладах виникають сумніви щодо надання додаткової відпустки розлученій жінці. Під поняття інші «інші жінки» підпадають розлучені жінки, жінки,  які вийшли заміж, але їх дитина новим чоловіком не усиновлена. Вказаної позиції дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ при розгляді справ з цього питання. Зазначені жінки виховують дитину без батька, тому мають право на додаткову відпустку.

Слід зазначити, що сплата аліментів не є підставою для ненадання зазначеної відпустки.

В будь-якому разі право на надання одинокій матері додаткової відпустки повинно підтверджуватися документально.

Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред'явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.

Відтак, для підтвердження права на зазначену відпустку роботодавцю має бути пред'явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.

Таким документом, наприклад, може бути акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною в закладі, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини; довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах).

Зазначена відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу, але право на неї має лише жінка, яка працює.  Таким чином, період перебування у відпустках по вагітності та пологах і для догляду за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає право на зазначену соціальну відпустку.

Робота працівника на умовах неповного робочого часу не може бути підставою для зменшення тривалості такої відпустки.

Право на додаткову відпустку одинока мати може використовувати до досягнення дитиною 18 років, так як відповідно до  ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства», дитина це особа віком до 18 років. Але, якщо дитина набуває повної цивільної дієздатності (одруження, надання повної цивільної дієздатності органами опіки, за рішенням суду) до 18 років, одинока мати втрачає право на додаткову відпустку в році реєстрації дочкою шлюбу або наявності відповідного рішення про надання їй повної цивільної дієздатності.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Додатково слід зазначити, що виплата грошової компенсації за додаткову соціальну відпустку допускається лише при звільненні.