Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківКонтракти з працівниками галузі охорони здоровья

Питання укладення контрактів з працівниками охорони здоров’я в умовах перетворення закладів в комунальні некомерційні підприємства.

Враховуючі те, що в деяких закладах охорони здоров’я України при їх перетворенні в комунальні некомерційні підприємства, мали місце випадки розірвання діючих трудових договорів з працівниками та укладення з ними контрактів, Запорізька обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я України вважає за необхідне надати наступну інформацію.

Контракт, відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), є особливою формою трудового договору, а його укладення з працівниками здійснюється відповідно до «Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників», яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №170.

Так як сфера застосування контрактів визначається законами України (ст. 21 КЗпП) слід зазначити, що на сьогоднішній день законодавством не передбачено укладення контракту з медичним працівником (окрім як з головним лікарем), тому при прийомі медичного працівника на роботу до закладу охорони здоров’я з ним укладається тільки трудовий договір.

Особливу увагу необхідно приділяти дотриманню прав медичних працівників при  перетворенні комунального медичного закладу у комунальне некомерційне підприємство. У такому випадку, відповідно до ч. 4 ст. 36 КЗпП, дія трудового договору між роботодавцем і працівником продовжується.

Тобто, при перетворенні не має підстав, як для розірвання діючого трудового договору так і для укладення контракту. Лише до трудової книжки працівника, відповідно до пункту 2.15. Інструкції ведення трудових книжок працівників, затвердженої Наказом Міністерством праці України, Міністерством юстиції України, Міністерством соціального захисту України  від 29.07.1993 № 58, вноситься відповідний запис про перетворення закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Виключенням є ситуація, коли штатний розпис новоствореного підприємства відрізняється від діючого штатного розпису у бік зменшення кількості посад працівників, тоді роботодавець може провести скорочення штату, звільнівши працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП, дотримуючись законодавчо встановленої процедури.

Рішення про перетворення (реорганізацію) приймається власником медичного закладу, тобто, органами місцевого самоврядування. Саме в таких рішеннях може йти мова і про приведення чисельності працівників закладу у відповідність до штатного розпису.

Відповідно до ст. 144 Конституції України рішення органів місцевого самоврядування є обов’язковими до виконання на відповідній території.

З метою дотримання норм діючого законодавства при скороченні штату працівників, головам профспілкових організацій бажано, до прийняття остаточного рішення органами самоврядування, ознайомлюватися з проектами таких рішень, які опубліковуються на сайтах адміністрацій відповідної території.