Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківПро внесення зміни в деякі законодавчі акти України

Про внесення зміни в деякі законодавчі акти України

 

            З 1 січня ст. 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 № 2801-XII застосовується у новій редакції, зокрема:

-           рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я розраховується на підставі науково обґрунтованих нормативів;

-           медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я (далі – медзаклади) та фізособами– підприємцями, які зареєстровані та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з якими головні розпорядники бюджетних коштів уклали договори про медичне обслуговування населення (далі – договори);

-           договори укладаються в межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування (далі – послуги), замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Методика розрахунку вартості послуги, перелік платних послуг, вимоги до надавача послуг, порядок укладання договорів та типова форма договору затверджуються Кабміном;

-           медзаклади можуть використовувати для підвищення рівня якості обслуговування населення кошти юридичних та фізичних осіб; встановлюють плату за послуги, що надаються поза договорами, у встановленому законом порядку (Закон від 06.04.17 № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»).

 

           З 1 січня діє норма про щорічне встановлення Кабміном розміру середньої вартості путівки, замість якої (за бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1 постраждалих від аварії на ЧАЕС, одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює) у разі відмови від санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості такої путівки (п. 24 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.11.16 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

 

           З 1 січня середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки чорнобильцям, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, визначається  Мінсоцполітики щороку з розрахунку 35 % ПМ, встановленого на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до 1 грн.). У 2018 році – 481 грн. (постанова КМУ від 08.11.17 р. № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

            

             З 1 січня дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою (Закон від 13.04.17 № 2015-VIII «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

 

Новий Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб

1 січня 2018 року набрав чинності <input value="0" type="hidden">новий Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України затверджений постановою правління Фонду соцстраху від 13.07.2017 року № 39.

Порядком запроваджено новий механізм забезпечення застрахованих осіб соціальними послугами з лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. А саме, застрахована особа або член її сім’ї (дитина в супроводі одного із застрахованих батьків, або застрахованої особи, яка їх змінює (опікуна, піклувальника) може направлятись до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за її вибором відповідно до медичних показань визначеного профілю медичної реабілітації за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров'я, де перебуває зазначена особа на стаціонарному лікуванні.

Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої консультації.

Застрахована особа, яка брала участь в АТО, має право на лікування ( у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.

Порядком визначені профілі медичної реабілітації.

Постановою правління Фонду соціального страхування України від 14.12.2017 р. №71 затверджені граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу для застрахованої особи або члена її сім'ї (дитини в супроводі одного із застрахованих батьків, або застрахованої особи, яка їх змінює (опікуна, піклувальника) на 2018 рік – 600 грн (з ПДВ), для супроводжуючої особи - 420 грн (з ПДВ).

Наказом виконавчої дирекції Фонду соцстраху від 28.12.2017 р. № 317-ос затверджений Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування України.

 

 

 

Термін «інвалід» виключений із законодавства

 

Президент підписав Закон № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (проект № 6710).

Документом вносяться зміни в 37 законів, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» і «особа з інвалідністю внаслідок війни».

Таким чином, Закон приводить норми чинного законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, вводячи у дію термін «особа з інвалідністю», перш за все, акцент робиться на людину, а не на його інвалідності.

Уточнено норми статті 22 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо умов вступу осіб з інвалідністю до вищих і професійно-технічні навчальні заклади. Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія (в разі призначення) і пенсія (державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю) виплачуються в повному розмірі.

Відповідний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю)» (проект № 6710) прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 2017 року.

Посвідчення, видані до набрання чинності цим Законом, в яких застосовуються слова «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», «інвалід війни», а також пенсійні посвідчення, в яких вжиті ці слова, є дійсними протягом терміну , на який вони видані.

 

Збільшено страхові виплати потерпілим на виробництві

Постановою Кабміну від 27.12.2017 передбачено перерахунок розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей.

Так, встановлено коефіцієнт перерахунку страхових виплат з 1 березня 2018 року в розмірі 1,2.

Також передбачено, що до заробітної плати, яку потерпілий отримував до ушкодження здоров'я, скоригованою на коефіцієнти перерахунків, проведених Фондом до 2018 року, буде додаватися сума, на яку збільшився середній розмір зарплати за період 2008 - 2011 років.

Крім того, для осіб, у яких після проведеного перерахунку розмір щомісячної виплати буде менше МЗП, встановленої законом на 1 січня 2017 роки (3200 грн), передбачено новий розмір щомісячної страхової виплати з урахуванням відсотка втрати працездатності та розміру МЗП.

 

Непрацююча особа досягла пенсійного віку

Постановою <input value="0" type="hidden">КМУ від 27.12.2017 № 1098 затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Цей Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 року тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі — тимчасова допомога), за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, та її виплати.

 

 

 

Відділ з питань соціально-економічного захисту                                                     

Запорізької   обласної   організації

профспілки  працівників  охорони

здоров’я   України

 

 

 

 

 

Гусарова Н.Ф.

(061)233-04-51