Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківПро Державний бюджет України на 2018 рік та деякі зміни в законодавчі акти України

Про Державний бюджет України  на 2018 рік

та деякі зміни в законодавчі акти України.

 

07 грудня 2017 року на пленарному засіданні Верховної Ради було прийнято Закон України 2246-VIII  «Про Державний бюджет  України на 2018 рік» (опублікований 30 грудня 2017року в «Голосі України» №246-247).

 

Встановлено наступні соціальні стандарти:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

 

Основні соціальні і демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму

з 1 січня

з 1 липня

з 1 грудня

Загальний показник

1700 грн

1777 грн

1853 грн

Діти віком до 6 років

1492 грн

1559 грн

1626 грн

Діти віком від 6 до 18 років

1860 грн

1944 грн

2027 грн

Працездатні особи

1762 грн

1841 грн

1921 грн

Особи, які втратили працездатність

1373 грн

1435 грн

1497 грн

 

мінімальну заробітну плату встановлено з 1 січня:

 

в місячному розмірі - 3723 гривень,  

в погодинному розмірі – 22,41 гривні.

 

Враховуючи зазначене, у 2018 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

Види допомог

 

2018

 

з січня

з липня

з грудня

Допомога при народженні дитини

41 280,0

одноразова виплата:

10 320,0

щомісячна виплата:

860,00

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

 до 6 років 

1492

559

626

 від 6 до 18 років

860

944

2 027

від 18 до 23 років (студенти ВУЗів денної форми)  

762

841

921

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

984

3 118

3 252

від 6 до 18 років

3720

888

4 054

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

984

3118

3252

від 6 до 18 років

3720

888

4054

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

для осіб, які втратили працездатність та інвалідів (100%)

1373

1435

1497

для дітей віком до 6 років

1373

1435

1497

від 6 до 18 років

1860

1944

2027

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

Жінкам, які не є найманими працівниками чи підприємцями, які сплачують соціальні внески у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

 

 

Термін, за який виплачується допомога, становить:

         126 календарних днів при нормальному перебігу пологів;

         140 календарних днів - при ускладнених пологах;

         190 календарних днів - для жінок-чорнобильців.

Отже, розмір допомоги по вагітності та пологах у 2018 році:

         з 1 січня - 1850 грн (126 днів); 2055 грн (140 днів); 2789 грн (190 днів);

         з 1 липня - 1933 грн (126 днів); 2148 грн (140 днів); 2915 грн (190 днів);

         з 1 грудня - 2017 грн (126 днів); 2240 грн (140 днів); 3040 грн (190 днів).

 

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році становитимуть:

                           

з січня

з липня

з грудня

для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)

370,02

386,40

403,41

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)

373

435

497

для дітей віком (85%): 

 

до 6 років

1268,20

325,15

382,10

від 6 до 18 років

581

652,40

722,95

 

Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2018 році

                                   

з січня

з липня

з грудня

інвалідам з дитинства І групи  підгрупи А з надбавкою на догляд

2 821

2 948

3 075

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

2 059

2 152

2 245

інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

 

1 373

 

1 435

 

1 497

інвалідам з дитинства ІІІ групи,  одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 247,00

1 312,00

1 373,00

на дітей-інвалідів

1 373,00

1 435,00

1 497,00

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

2 453

2 563

2 674

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1 891,00

1 976,00

2 061,00

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 821

2 948

3075

 

Податкова соціальна пільга у 2018 році

Беручи до увaги новий  прожитковий мінімум  для працездатної особи (1762 грн.), податкова соціальна пільга з 01 січня 2018 становить:

100 % = 1762 * 0,50 = 881,00 гpн. (50 % прожиткового мінімуму) (застосовується до будь-якого платника податку, а також утримує двох чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років);

150 % ПCП = 1321,50 гpн. (застосовується  для платника податку, який є одинокою матірю, вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, утримує дитину-інваліда, є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, є учнем, студентом - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років);

200 % ПCП = 1762 гpн. (застосовується для Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та ін.).

Максимальний розмір доходу, при оподаткуванні якогo може бути застосована податкова соціальна пільга у 2017 рoці = 1600 * 1,4 = 2466,8 грн. (2470,00)

 

 

Мінімальна пенсія

Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі збільшення прожиткового мінімуму збільшується і розмір мінімальної пенсії за віком з дня, з якого збільшився розмір прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія у 2018 році:

                 з 1 січня - 1373 грн;

                 з 1 липня - 1435 грн;

                 з 1 грудня - 1497 грн.

Розмір соціальної допомоги тим, хто не має права на пенсію внаслідок відсутності необхідного страхового стажу, також залежить від прожиткового мінімуму  для непрацездатних. Він становить:

-         особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», на одну дитину померлого годувальника - 100%, на двох дітей - 120%, на трьох і більше дітей - 150%;

-         особам з інвалідністю II групи - 80%;

-         особам з інвалідністю III групи - 60%; священнослужителям, церковнослужителям та особам, які  не менше десяти років до введення в дію Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих відповідно до законодавства України, при наявності архівних документів або свідчень, що підтверджують факт такої роботи, - 50%;

-         особам, які досягли 65 років, - 30%.

Отже, розмір допомоги тим, хто не має права на пенсію, але досяг 65 років становить:

-         з 1 січня 411, 90 грн;

-         з 1 липня - 430, 50 грн;

-         з 1 грудня - 449,10 грн.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  від 15.12.2017 № 149 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» з 1 січня 2018 року встановлено мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

544 грн. - для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України.

1440 грн. - для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога на поховання

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, на­дається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом (стаття 28 Закону № 1105).

Без змін залишилася допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей - 4100 грн. відповідно до постанови правління Фонду «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 08.02.2017 №17 (з 01 березня 2017 року).

Збільшилася допомога на поховання для безробітних - до 1700 грн (було 1624).

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ЛИСТ

від 19.10.2017 г. N 224/0/103-17/214

Про надання роз'яснення

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.

Законодавством не передбачено єдиної норми тривалості робочого часу. Норма робочого часу працівників може бути різною залежно від багатьох чинників: тривалості робочого тижня, тривалості робочого дня, коли встановлені вихідні і т. д. Тому норму робочого часу роботодавці повинні розраховувати самостійно виходячи з режиму роботи, запровадженого на підприємстві, з дотриманням вимог статей 50 - 53, 67 і 73 КЗпП.

Листи Мінсоцполітики, які публікуються в засобах масової інформації щодо норми робочого часу не реєструються в Міністерстві юстиції України в установленому порядку, а тому не є нормативним актом. Вони служать як рекомендації або, враховуючи те, що в них визначені всі нормоутворюючї фактори, як методичний посібник при розрахунку норми тривалості робочого часу на рік безпосередньо на підприємстві, установі, організації. Видавати такий лист з нормою робочого часу на 2018 рік не планується.

У випадку, якщо на підприємстві встановлений п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів, роботодавець може скористатися наступним розрахунком норми тривалості робочого часу на 2018 рік:

 

при 40-годинному робочому тижні - 1994 години;

при 39-годинному робочому  тижні - 1950,0 годин;

при 38,5-годинному робочому тижні - 1925,0 годин;

при 36-годинному робочому тижні - 1800,0 годин;

при 33-годинному робочому тижні - 1650,0 годин;

при 25-годинному робочому тижні - 1250,0 годин;

при 24-годинному робочому тижні - 1200,0 годин;

при 20-годинному робочому тижні                   

- 1000,0 годин;      

при 18-годинному робочому тижні

- 900,0 годин.

 

 

Директор Департаменту

заробітної плати та умов праці                                                        О. Товстенко

 

 

Довідково:

 

Норми тривалості робочого часу на 2018 рік

Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо всім роботодавцям слід керуватися нижчезаз­наченим.

Як передбачено частиною першою ст. 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень.

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.

 Відповідно до ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

для працівників віком від 16 до 18 років — 36 год на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 год на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, зазначеного вище для осіб відповідного віку;

для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більш як 36 год на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою № 163.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та ін.).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.

Згідно зі ст. 69 Господарського кодексу підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 цього Кодексу) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 Кодексу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 год.

 

Святкові і неробочі дні у 2018 р.: 

1 січня — Новий рік 

7 січня — Різдво Христове 

8 березня — Міжнародний жіночий день 

8 квітня — Пасха (Великдень) 

1 травня — День праці 

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День

перемоги) 

27 травня — Трійця 

28 червня — День Конституції України 

24 серпня — День Незалежності України 

14 жовтня — День захисника України

25 грудня — Різдво Христове   

 

Перенесення вихідних днів

Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 цього Кодексу) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2018 р. має бути перенесено такі дні:

вихідний день у неділю 7 січня — на понеділок 8 січня;

вихідний день у неділю 8 квітня — на понеділок 9 квітня;

вихідний день у неділю 27 травня — на понеділок 28 травня;

вихідний день у неділю 14 жовтня — на понеділок 15 жовтня.

 

Якщо переносяться робочі дні

З метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу розпорядженням Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпоряд­ження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів прий­мається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.

При цьому слід враховувати, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП.

Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлено на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 — 53, 67 і 73 КЗпП.

 

З 1 січня 2018 року зросли штрафи за порушення трудового законодавства та оплати праці, у звязку із збільшенням мінімальної заробітної плати до 3723 грн.

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

 - 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 111 690 грн (якщо мінімальна зарплата 3723 грн) за наступні порушення:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

- виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску. 

- 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 37 230 грн (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці); 

- 3 мінімальні зарплати, – це 11 169 грн (якщо мінімальна зарплата 3 723 грн) за такі види порушень:

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,

- виплата їх не в повному обсязі.

- 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 37 230 грн (якщо мінімальна зарплата 3723 грн) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

1 мінімальна зарплата (3723 грн) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище. 

Підприємству треба приділити дуже велику увагу щодо правильного оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе визнання недійсного наказу підприємству загрожує штраф у розмірі 111 690 грн.

Якщо наказ оформлений правильно, але підприємство несвоєчасно повідомило фіскальну службу про прийняття працівника на роботу, то таке порушення коштуватиме підприємству 3 723 грн.

Штрафи накладає Управління Держпраці на підставі винесених постанов у ході планової чи позапланової перевірки роботодавця. Виконання цих постанов покладається на Державну виконавчу службу.

Крім того, статтею 41 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємства від 8500 грн до 17 000 грн за фактичний допуск працівника без трудового договору.