Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківВиборні органи

Виборні органи

Запорізька обласна організація профспілка працівників охорони здоров’я України створена і діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», інших нормативно-правових актів норм міжнародного права та Статуту Професійної спілки працівників охорони здоров’я України, затвердженого VII з’їздом Профспілки 09.12.2015 зі змінами (зареєстрованого Міністерством юстиції України 28.02.2000 Свідоцтво №1341).

У відповідності з п. 75 Статуту метою та завданням Запорізької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України є захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки області  в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах  у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об'єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Вищим Виборним керівним органом Запорізької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України є конференція (п. 2 Статуту).

Конференція проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років.

Для керівництва поточною діяльністю у період між конференціями обирається обласний комітет.

Кількісний склад обласного комітету, його структуру встановлює конференція.

До обласного комітету Запорізької обласної організації входять 60 осіб.

Засідання обласного комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Для здійснення своїх повноважень обласний комітет може створювати комісії та робочі групи.

В обласної організації діють наступні постійні комісії:

·         з питань організаційної роботи;

·         з питань соціально–економічного та правового захисту членів профспілки;

·         з питань охорони праці та здоров’я;

·         з питань культурно–масової, спортивної роботи та оздоровлення;

·         з питань молодіжної політики.

Діяльність комісій спрямована на забезпечення громадського контролю за додержанням трудових та соціально-економічних прав, сприяння організації безпечних умов праці членів профспілки, охорону їх здоров’я, організацію та проведення культурно-масових і спортивних заходів.

У період між засіданнями обласного комітету Виборним органом обласної організації є Президія, до складу якої входять 14 членів обласного комітету.

Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Термін повноважень Виборних органів обласної організації – 5 років.

Конференція Запорізької обласної організації також обирає ревізійну комісію.

З травня 2015 року Запорізьку обласну організацію профспілки працівників охорони здоров'я України очолює Бальченко Ірина Анатоліївна, 1963 року народження. У 1987 році закінчила лікувальний факультет Запорізького медичного інституту.

Члени Президії  (2015-2020):

Бальченко Ірина Анатоліївна, голова Запорізької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України;

Балінська Ганна Михайлівна, голова первинної профспілкової організації,  мікробіолог лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань КУ «Запорізький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»;

Вершиніна Наталія Леонідівна, голова Мелітопольської міської організації профспілки працівників охорони здоров’я України, завідуюча відділенням «Сестринська справа» і «Фармація» КВУЗ «Мелітопольський медичний коледж»;

Грицай Ольга Володимирівна, голова Бердянської міської організації профспілки працівників охорони здоров’я України та первинної профспілкової організації КУ «Бердянський територіальний медичний центр»;

Горобченко Валерій Вікторович, голова районної організації профспілки, лікар-хірург  КУ «Запорізька центральна районна лікарня»;

Колерова Марина Євгеніївна, голова первинної профспілкової організації, завідуюча протиепідеміологічного відділу ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»;

Корогод Наталія Вікторівна, голова первинної профспілкової організації      КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня»;

Куліш Сергій Миколайович, заступник голови профспілкового комітету, старший викладач кафедри токсикологічної і неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету;

Ременюк Тетяна Вікторівна, голова первинної профспілкової організації, завідуюча амбулаторії КЗ « Центр первинної медико-санітарної допомоги №10»;

Симонова Наталія Григорівна, голова первинної профспілкової організації, лікар акушер-гінеколог жіночої консультації ЗОЗ Пологовий будинок №3»;

Тарасенко Володимир Миколайович, голова районної організації профспілки, лікар-травматолог КУ «Токмацька центральна районна лікарня»;

Татаринова Людмила Сергіївна, заступник голови Запорізької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я  України;

Федіна Раїса Миколаївна, голова первинної профспілкової організації КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9»;

Чепурна Галина Дмитрівна, голова первинної профспілкової організації, головна медична сестра КУ «Міська лікарня №7».

Члени  ревізійної  комісії  (2015-2020):

Мачулян Олена Михайлівна, головний бухгалтер Філії ПрАТ «Приазовкурорт» «Клінічний санаторій «Великий Луг»;

Назаренко Тетяна Павлівна, головний бухгалтер Мелітопольської міської організації профспілки працівників охорони здоров’я;

Руденко Світлана Петрівна, помічник лікаря-епідеміолога відділення особливо небезпечних інфекцій ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»;

Пологова Любов Григорівна, головний бухгалтер Оріхівської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я, економіст КУ «Оріхівська центральна районна лікарня»;

Юнацька Тетяна Анатоліївна, лікар-терапевт, заступник голови первинної профспілкової організації КУ «Запорізький обласний шкіро-венерологічний диспансер».